Valitse sivu

Palvelut

Lumilake Insights rakentaa ketteriä, asiakaslähtöisia ja oppivia tulevaisuuden menestyjäyrityksiä. Tuomme startupmaisen asenteen, kokonaisvaltaisen ajattelutavan ja kristallinkirkkaan teknologiaosaamisen asiakkaidemme täysimittaiseen käyttöön. Meille tärkeintä on mahtavien ideoiden toteutuminen hyvällä meiningillä.

Autamme asiakkaitamme alkaen pitkän tähtäimen valmiuksien rakentamisesta aina kädet savessa yhdessä tekemiseen. 

1. Valmiudet

 • Rakennetaan ketterää ja oppivaa kulttuuria
 • Muotoillaan toimintaa asiakaslähtöisemmäksi
 • Pystytetään tarpeelliset data- ja teknologiaratkaisut työn tueksi

2. Suunnan etsiminen

 • Määritellään strategiset prioriteetit
 • Etsitään  asiakkaan haasteet ja ongelmat
 • Ideoidaan ja testataan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja

3. Hakku jäähän

 • Rakennetaan tiimin kanssa yhteinen
  visio
 • Koodataan, kerätään dataa ja opitaan
 • Hoidetaan riippuvuudet ja integraatiot

Valmiudet

Suuret tavoitteet vaativat pitkäjänteistä ponnistelua ja tietoista valmistautumista. Jos tämä olisi helppoa, kaikki tekisivät sen. Haastavuus ei tarkoita etteikö tekeminen voisi olla myös mukavaa. Asenne ja ajatusmaailma on kaiken ytimessä. Asenteen jälkeen tarvitaan taitoja, oikeita välineitä ja työtapoja.

Kulttuuri

Arvot, ajatusmallit ja tavat ohjaavat käyttäytymistämme. Tulevaisuuden oppivaa organisaatiota johdetaan epäsuorasti kulttuurin elementtien kautta suoran kontrollin sijaan. Tämä kääntää organisaation ylösalaisin ja vaikuttaa kaikkeen.

Ota yhteyttä, jos haluat tietää tarkemmin mistä tässä muutoksessa on kyse ja miten tulevaisuuden itseohjautuvissa organisaatioissa toimitaan.

Asiakaskokemus

Tulevaisuuden organisaatioissa kaikki ymmärtävät mistä asiakaskokemus muodostuu ja mikä on heidän roolinsa siinä. Prosessit on rakennettu asiakasarvon tuottamisen ehdoilla eikä tästä irrallisia siiloja ole. Sana ’asiakas’ toistuu kaikessa keskustelussa ja ohjaa kaikkea tekemistä.

Ota yhteyttä sparrataksesi aiheesta, miten organisaatio rakennetaan asiakkaan ympärille.

Data ja teknologia

Tulevaisuuden menestyjät ymmärtävät, että tulevaisuuden haasteet ratkotaan vain nerokkaalla datan ja teknologian hyödyntämisellä. Koko organisaatio pitää huolta yhteisestä tietämyksestä ja datasta, ja se mikä voidaan automatisoida, automatisoidaan. Datavetoisen toiminnan kehittyessä yhä vaikeampia tehtäviä voidaan antaa koneiden tehtäväksi.

Ota yhteyttä, jos haluat ymmärtää miten hypätään aidosti datavetoiseksi organisaatioksi.

Ketterä toiminta

Ketteryys tarkoittaa kykyä oppia ja mukautua muutokseen nopeasti. Ketteryys edellyttää kurinalaisia ja yksinkertaistettuja prosesseja, jotka tukevat alati muuttuvaa ympäristöä. Ketteryys on sisäänrakennettuna tulevaisuuden yrityksen DNA:ssa.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan mitä tarkoittaa organisaationlaajuinen ketteryys ja miten siihen päästään.

Suunnan etsiminen

Päämäärä voi olla täysin kirkas tai vielä sumun peitossa. Vaihtoehtoisia lähestymissuuntia on monia ja reittejä vielä useampia. Matkan alkuvaiheessa tehdään isoimmat päätökset, jotka vaikuttavat matkan pituuteen, kustannuksiin ja siihen, päästäänkö tavoitteeseen. Kokemus ja huolellinen valmistautuminen auttavat varmistamaan, että matkasta tulee onnistunut.

Asiakastarve

Ennen kuin lähdetään vauhdilla eteenpäin, mietitään vielä hetki, olemmeko ratkaisemassa oikeaa ongelmaa. Kuka oikeastaan on asiakkaamme? Onko meillä hyvä keskusteluyhteys asiakkaaseen ja ymmärrämmekö mitä asiakas oikeasti tarvitsee?

Tulevaisuuden yritykset ovat lähes pakkomielteisiä asiakaskokemuksen kehittäjiä ja osaavat yhdistävät tunnetason ymmärryksen analytiikkaan. Ota yhteyttä, jos haluat tietää miten tämä onnistuu.

Kokeilut

Digitaalisessa nopeasti muuttuvassa maailmassa tämän hetken tieto on vähemmän tärkeää kuin kyky havainnoida ja oppia. Mitkä ovat tärkeimmät validoitavat hypoteesit? Miten kokeilut kannattaisi viedä läpi? Miten ja mihin data kerätään ja miten siitä saadaan hyviä johtopäätöksiä?

Ota yhteyttä, jos haluat varmistaa ratkaisun asiakaslähtöisyyden hyödyntäen nopeita kokeiluja ja ketterää oppimista. 

Tiekartta

Jokaisen ongelman ratkaisuun tarvitaan suunnittelua. Ylätason hahmotelma siitä, mitä asioita meidän on tehtävä ja validoitava ennen kuin ratkaisusta saadaan ensimmäistäkään versiota tuotantoon. Mitä resursseja/osaamista tarvitaan ja missä vaiheessa? Mitä löytyy yrityksen sisältä ja mitä tarvitaan ulkopuolelta? Miten tekeminen kannattaisi vaiheistaa?

Hyvin rakennettu tiekartta tehostaa ratkaisun läpimenoaikaa ja vähentää riskejä. Ota yhteyttä, jos tarvitset apua sen suunnittelussa.

Tiimi

Jokaisen mahtavan ratkaisun takana on huipputiimi. Tiimillä on jopa tärkeämpi rooli, kuin alkuperäisellä idealla. Tarvitaan juuri oikeanlaista osaamista, luovaa ohjausta, sopivasti kurinalaisuutta ja paljon hyvää happea. Tiimin ei tarvitse olla pysyvä, mutta se ei myöskään voi olla satunnaisesti kasaan kerätty poppoo.

Ota yhteyttä, jos tarvitset käyttöösi huipputiimin.

 

 Hakku jäähän

Kun valmistautuminen on tehty ja suunta on tiedossa, lähdetään määrätietoisesti ja pelottomasti eteenpäin. Ensimmäiset askeleet otetaan tunnustellen ja suuntaa usein tarkastellen. Vähitellen saadaan lisää nopeutta ja parhaimmillaan päästään unohtumattomaan flow-tilaan. Välillä tulee myös takaiskuja, mutta periksiantamattomuudella näistäkin otetaan opiksi.

Tuoteomistajuus

Tuoteomistajuus (product owner) on kriittinen rooli projektissa kuin projektissa. Tuoteomistajan tavoitteena on saavuttaa suunnitellut hyödyt ja johtaa tiimin työpanosta oikeaan suuntaan. Tuoteomistajan tulee ymmärtää syvällisesti asiakastarvetta ja osata johtaa toimintaa ja motivoida resursseja oikeaan suuntaan.

Ota yhteyttä, jos tarvitset ratkaisun rakentamiseen asiakasta, toimintaympäristöä ja ketteriä tiimejä ymmärtävän vetäjän.

Projektin veto

Hyväkin toteutustiimi tarvisee ohjausta ja ongelmanratkaisun tukea onnistuakseen hyvin. Hyvä projektinvetäjä ei ole paperinpyörittäjä tai mikromanageroija, vaan monipuolinen Scrum Master, joka ymmärtää kokonaisuuksia, ihmisiä, tekniikkaa ja prosesseja. Scrum Master on tiimin palvelija ja auttaa niillä niissä kapeikoissa, missä kukin tiimi eniten apua tarvitsee.

Ota yhteyttä, jos tarvitset henkilön, joka muodostaa erillisistä asiantuntijoista huipputiimin. 

asiantuntijat

Asiantuntijat, eli koodarit, UX gurut, arkkitehdit, data scientistit ja muut työn todelliset sankarit ovat niitä velhoja, jotka osaavat konvertoida teknologian todelliseksi asiakashyödyksi. Tulevaisuuden organisaatioissa asiantuntijat eivät työskentele ikkunattomissa kellareissa, vaan osana asiakaslähtöistä tiimiä.

Ota yhteyttä, jos tarvitset tekijänaisia ja -miehiä ratkaisemaan viheliäisiä haasteita.