Valitse sivu

Mika Ahopelto

Olen käytännönläheinen ja utelias ajatusten kehittäjä, ja työskennellyt yli 20 vuoden ajan yritysten kehittämisen parissa. Olen kulkenut mutkikkaan polun moninaisista koodaustehtävistä, arkkitehti- ja konsulttihommien kautta startuppien maailmaan ja isojen yritysten valmentajaksi. Tämän polun varrella olen oppinut katsomaan ratkaisuja sekä inhimillisestä että teknologisesta perspektiivistä. Samalla olen ymmärtänyt kuinka tärkeässä yhteiskunnallisessa roolissa yritykset ovat sosiaalisen hyvinvoinnin ja paremman ympäristön rakentamisessa.

Jos yrittäisin tiivistää ydinosaamiseni, niin sanoisin olevani ensisijaisesti ihmisten, tiimien ja organisaatioiden kehittäjä. Teknologia ja data ovat tässä työssä oleellisia työkaluja ja keskeisin taitoni onkin yhdistää näistä hyödyllisiä ratkaisuja haasteellisissa ympäristöissä. Toimin tarpeen mukaan sekä strategisena valmentajana että kädet savessa -tyyppinä.

Teknologian saralla vahvin taustani on Microsoftin pilvipohjaisten sovellus- ja analytiikkaratkaisujen alueella. Tunnen hyvin Microsoftin tuotteet ja Azure-alustan, mutta jätän mielelläni syvällisemmät koodaushommat muille. Esimerkkinä, viimeksi olen ollut rakentamassa pilvipohjaista data-alustaa, jonka päälle rakennettiin Power BI -analytiikkakerros ja myynnin kannalta oleellisia datoja yhdistelevä web-käyttöliittymä. Data-alustaan integroitiin lukuisia operatiivisia taustajärjestelmiä, kuten SAP, Dynamics CRM ja tuotehallintajärjestelmä. Oma roolini kehityksessä oli hieman vaihteleva yhdistelmä Scrum Masteria, integraatioarkkitehtia ja Product Owneria. Toin samalla yritykseen ketteriä ajatusmalleja, Lean Startup -filosofiaa ja tuin yritystä SAFe-siirtymässä.

Organisaatiokulttuurien ketteröittäminen on toinen vahva alueeni. Hurahdin ketteriin ajatusmalleihin n. 15 vuotta sitten Scrumin kautta ja ahminut siitä lähtien  kirjallisuutta ja kerännyt käytännön kokemuksia. Viimeisen 10 vuoden aikana olen ollut modernisoimassa useiden isojen yritysten toiminta- ja ajatusmalleja lisäämällä avoimuutta, oppimista ja yhteistyötä, ja ketteröittämällä toimintatapoja uusia pilviteknologioita hyödyntäen. Esimerkkinä, olen toiminut Agile Coachina yli 10 000 henkilön organisaation ketterässä muutoksessa vastuualueellani yli 200 henkilön heimo mukaanlukien tiimit ja niiden väliset yhteistyömallit. Tässä mukana oli mm. johdon valmennusta, henkilövalmennusta ja prosessivalmennusta.

Startup-maailmaan sukelsin 10 vuotta sitten perustaessani kahden kumppanin kanssa konsulttiyrityksen nimeltä Digital Illustrated. Missiona oli tuoda ketterää muutosta isoihin yrityksiin Microsoftin teknologiapalettia hyödyntäen. Yritys kasvoi ja menestyi hyvin, ja norjalainen Visma ostikin yrityksen vuonna 2015. Yrityksen perustaminen oli luonnollinen jatkumo ketterän hyökyaallon harjalla, jossa Agile Manifeston ajatusmalleja siirrettiin sovelluskehityksestä kohti laajempaa yritysten kehittämistä. Ketteryyden skaalaaminen oli yrityksen alkuajoista lähtien aihe, joka kiinnosti erityisesti ja ajan myötä rakensimmekin yrityksen pohjautumaan itseohjautuviin tiimeihin. Tämä oli oppimiskokemus, jonka hedelmiä olen tuonut myös isompiin yrityksiin projektien ja valmennusten kautta.

 

Mitä palveluita tarjoan?

Tässä esimerkkejä miten voisin teitä auttaa:

Valmennukset ja sparraukset

 • Johdon valmennukset ketterän ja digitaalisen yrityksen johtamisesta
 • Agile Coaching, ja ketterän muutoksen rakentaminen ja tukeminen
 • Datavetoisen yrityskulttuurin muotoilu
 • Yhteisöllisen digiajan strategian ohjaus
 • Itseohjautuvan organisaation rakentaminen 
 • Tiimityön ja tiimidynamiikan kehittäminen
 • Henkilökohtainen sparraus (esim. itsensä johtaminen, valmentavat johtamistaidot, motivaation, voimavarojen ja energian hallinta)

koulutukset

 • Modernit data-arkkitehtuurit
 • Yrityksen ketteröittäminen ja ketteryyden skaalaaminen. Tarpeeseenne räätälöity ketterä koulutus, jonka tavoitteena on nostaa ihmisten ymmärrystä ketteristä ajatus- ja toimintamalleista. Aihealue voi olla esim. koko organisaation ketterä transformaatio, tiimien yhteistoiminta, yksilön ajatusmallien kehittäminen, prosessit ja agile-kehikot tms.

Tietoiskut ja puheet

Esimerkiksi:

 • Miltä näyttää työ tulevaisuuden yrityksessä
 • Minkälainen on datavetoinen empaattinen yritys
 • Miten johdan omaa työtäni tehokkaasti ja tasapainoisesti
 • Tiimistä supertiimiksi
 • Tekoäly osaksi yrityksen DNA:ta

Arkkitehtuurit, ratkaisukonseptit ja MVP:t

 • Ongelma-alueen ja ratkaisuvaihtoehtojen kartoitus
 • Pilvi- ja data-arkkitehtuurisuunnitelmat
 • Teknologia- ja toimittajavalinnat
 • Datavetoiset Minimum Viable Product -tyyppiset ratkaisut yhdessä tiimin kanssa

Ketterät projektit

 • Vaativien projektien läpivienti esim. Arkkitehtina, Product Ownerina tai Scrum Masterina. Roolikuvauksesta riippumatta hyvän ratkaisun löytäminen ja tulosten saavuttaminen on minulle tärkeintä.

Kompleksiset ongelmat

Onko vaikeaa ymmärtää ongelmaa tai löytää oikeaa suuntaa? Yhä useammin ratkaisua pitää etsiä valmisratkaisujen ulkopuolelta. Autan ajatusten jäsentämisessä ja suunnan etsimisessä täysin tuntemattomassakin maastossa.

Mika Ahopelto

Mika Ahopelto

Digitaalisten yritysten arkkitehti ja valmentaja, ulkoilufriikki ja perheenisä.

etunimi.sukunimi@lumilake.fi

+358 40 709 4644