Valitse sivu

Lumilake Basecamp
Valmennusohjelma tulevaisuuden yrityksille

Varmista yrityksenne valmiudet selviytyä ja menestyä muuttuvassa maailmassa

Palvelut

Lumilake Insights rakentaa empaattisia ja dataohjautuvia yrityksiä.

 • Empaattisuuden avulla yritys muodostaa pohjan hyville asiakassuhteille ja sitoutuneille työntekijöille.
 • Dataohjautuvuuden avulla yritys pystyy skaalaamaan tehokkaasti liiketoimintaansa hyödyntäen digitaalisen maailman keinoja.
 • Molemmat yhdessä mahdollistavat yrityksen menestymisen pitkälle tulevaisuuteen. 

Autamme asiakkaitamme alkaen pitkän tähtäimen valmiuksien rakentamisesta aina kädet savessa yhdessä tekemiseen. 

1. Valmiudet

 • Muotoilemme ketteriä, dataohjautuvia ja ihmisläheisiä organisaatioita
 • Koulutamme, valmennamme ja sparraamme asiakasta kohti tulevaisuutta
 • Modernisoimme tiimirakenteita
 • Rakennamme itseohjautuvuutta,  yhteisöohjautuvuutta ja dataohjautuvuutta

 

2. Ohjaus

 • Ohjaamme ja ketteröitämme data-älykkäitä hankkeita
 • Toimimme tuoteomistajana, scrum masterina tai teknisenä projektipäällikkönä varmistaen hankkeiden oikean suunnan
 • Valmennamme tiimejä suoriutumaan paremmin, oppimaan empaattisuutta ja ohjautumaan datalähtöisesti

3. Hakku jäähän

 • Toteutamme ketteriä data-arkkitehtuureja ja -ratkaisuja
 • Toimimme data-arkkitehtina, integraatioarkkitehtina vaativissa projekteissa
 • Rakennamme automaatioratkaisuja devops-asiantuntijana
 • Koodaamme ja mallinnamme dataratkaisuja

 

Valmiudet

Suuret tavoitteet vaativat pitkäjänteistä ponnistelua ja tietoista valmistautumista. Jos tämä olisi helppoa, kaikki tekisivät sen. Haastavuus ei tarkoita etteikö tekeminen voisi olla myös mukavaa. Asenne ja ajatusmaailma on kaiken ytimessä. Asenteen jälkeen tarvitaan taitoja, oikeita välineitä ja työtapoja.

Valmentava Kulttuuri

Arvot, ajatusmallit ja tavat ohjaavat käyttäytymistämme. Tulevaisuuden oppivaa ja itseohjautuvaa organisaatiota johdetaan valmentavasti suoran kontrollin sijaan. Tämä kääntää organisaation ylösalaisin ja vaikuttaa kaikkeen.

Ota yhteyttä, jos haluat tietää tarkemmin mistä tässä muutoksessa on kyse ja miten tulevaisuuden itseohjautuvissa organisaatioissa toimitaan.

Tiimirakenteet

Tulevaisuuden itseohjautuvassa organisaatioissa tiimienväliset riippuvuudet on minimoitu. Suurin osa tiimeistä pystyy itsenäisesti tuottamaan asiakkaalle arvoa. Päätöksenteon nopeus ja laatu paranee. Uudenlainen tiimimalli edellyttää isoja muutoksia sekä organisaation että yksilön ajatusmalleissa ja toiminnassa.

Ota yhteyttä sparrataksesi aiheesta, miten organisaatio rakennetaan asiakkaan ympärille.

Dataohjautuvuus

Tulevaisuuden menestyjät ymmärtävät, että tulevaisuuden haasteet ratkotaan vain nerokkaalla datan ja teknologian hyödyntämisellä. Koko organisaatio pitää huolta yhteisestä tietämyksestä ja datasta, ja se mikä voidaan automatisoida, automatisoidaan. Datavetoisen toiminnan kehittyessä yhä vaikeampia tehtäviä voidaan antaa koneiden tehtäväksi.

Ota yhteyttä, jos haluat ymmärtää miten hypätään aidosti datavetoiseksi organisaatioksi.

Ketterä itseohjautuvuus

Ketteryys ja itseohjautuvuus tarkoittaa kykyä oppia ja mukautua muutokseen nopeasti. Tämä edellyttää uudenlaista ajatustapaa, itsensäjohtamisen kykyjä, uudenlaisia tiimitaitoja. Ketteryys ja itseohjautuvuus ovat sisäänrakennettuna tulevaisuuden yrityksen DNA:ssa.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan mitä tarkoittaa organisaationlaajuinen ketteryys ja itseohjautuvuus, ja miten siihen päästään.

Ohjaus

Päämäärä voi olla täysin kirkas tai vielä sumun peitossa. Vaihtoehtoisia lähestymissuuntia on monia ja reittejä vielä useampia. Matkan alkuvaiheessa tehdään isoimmat päätökset, jotka vaikuttavat matkan pituuteen, kustannuksiin ja siihen, päästäänkö tavoitteeseen. Kokemus ja huolellinen valmistautuminen auttavat varmistamaan, että matkasta tulee onnistunut.

Tuoteomistajuus

Tuoteomistajuus (product owner) on kriittinen rooli projektissa kuin projektissa. Tuoteomistajan tavoitteena on saavuttaa suunnitellut hyödyt ja johtaa tiimin työpanosta oikeaan suuntaan. Tuoteomistajan tulee ymmärtää syvällisesti asiakastarvetta ja osata johtaa toimintaa ja motivoida resursseja oikeaan suuntaan.

Ota yhteyttä, jos tarvitset ratkaisun rakentamiseen asiakasta, toimintaympäristöä ja ketteriä tiimejä ymmärtävän vetäjän.

Projektin veto

Hyväkin toteutustiimi tarvisee ohjausta ja ongelmanratkaisun tukea onnistuakseen hyvin. Hyvä projektinvetäjä ei ole paperinpyörittäjä tai mikromanageroija, vaan monipuolinen Scrum Master, joka ymmärtää kokonaisuuksia, ihmisiä, tekniikkaa ja prosesseja. Scrum Master on tiimin palvelija ja auttaa niillä niissä kapeikoissa, missä kukin tiimi eniten apua tarvitsee.

Ota yhteyttä, jos tarvitset henkilön, joka muodostaa erillisistä asiantuntijoista huipputiimin. 

Tiekartta

Jokaisen ongelman ratkaisuun tarvitaan suunnittelua. Ylätason hahmotelma siitä, mitä asioita meidän on tehtävä ja validoitava ennen kuin ratkaisusta saadaan ensimmäistäkään versiota tuotantoon. Mitä resursseja/osaamista tarvitaan ja missä vaiheessa? Mitä löytyy yrityksen sisältä ja mitä tarvitaan ulkopuolelta? Miten tekeminen kannattaisi vaiheistaa?

Hyvin rakennettu tiekartta tehostaa ratkaisun läpimenoaikaa ja vähentää riskejä. Ota yhteyttä, jos tarvitset apua sen suunnittelussa.

Tiimivalmennus

Jokaisen mahtavan ratkaisun takana on huipputiimi. Tiimillä on jopa tärkeämpi rooli, kuin alkuperäisellä idealla. Tarvitaan juuri oikeanlaista osaamista, luovaa ohjausta, sopivasti kurinalaisuutta ja paljon hyvää happea. Tiimin ei tarvitse olla pysyvä, mutta se ei myöskään voi olla satunnaisesti kasaan kerätty poppoo.

Ota yhteyttä, jos tarvitset apua tiimien pystyttämiseen tai kehittämiseen.

 

 Hakku jäähän

Kun valmistautuminen on tehty ja suunta on tiedossa, lähdetään määrätietoisesti ja pelottomasti eteenpäin. Ensimmäiset askeleet otetaan tunnustellen ja suuntaa usein tarkastellen. Vähitellen saadaan lisää nopeutta ja parhaimmillaan päästään unohtumattomaan flow-tilaan. Välillä tulee myös takaiskuja, mutta periksiantamattomuudella näistäkin otetaan opiksi.

Kokeilut

Digitaalisessa nopeasti muuttuvassa maailmassa tämän hetken tieto on vähemmän tärkeää kuin kyky havainnoida ja oppia. Mitkä ovat tärkeimmät validoitavat hypoteesit? Miten kokeilut kannattaisi viedä läpi? Miten ja mihin data kerätään ja miten siitä saadaan hyviä johtopäätöksiä?

Ota yhteyttä, jos haluat varmistaa ratkaisun asiakaslähtöisyyden hyödyntäen nopeita kokeiluja ja ketterää oppimista. 

Dataosaajat

Asiantuntijat, eli koodarit, arkkitehdit, data scientistit ja muut työn todelliset sankarit ovat niitä velhoja, jotka osaavat konvertoida teknologian todelliseksi asiakashyödyksi. Tulevaisuuden organisaatioissa asiantuntijat eivät työskentele ikkunattomissa kellareissa, vaan osana asiakaslähtöistä tiimiä.

Ota yhteyttä, jos tarvitset tekijänaisia ja -miehiä ratkaisemaan viheliäisiä haasteita.