Valitse sivu

Lumilake Insights Oy:n tietosuojaseloste

 

Rekisterin pitäjä

Lumilake Insights Oy
Y-tunnus: 2967401-7
Osoite: Venlanpolku 3
00730 Helsinki

Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

Mika Ahopelto
+358 40 709 4644
mika.ahopelto@lumilake.fi

Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus

Lumilake Insights Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään yhteydenottojen käsittelemiseen, myynti- ja markkinointitoimenpiteisiin ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä yhteydenpitoon. Emme luovuta tietoja Lumilake Insights Oy:n ulkopuolisille.

Tietosisältö

Rekisteri sisältää Lumilake Insights Oy:n olemassa olevien ja mahdollisten asiakkaiden ja yhteistyökumppanien henkilötietoja, kuten nimi, titteli/asema yrityksessä organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) sekä myyntiin ja markkinointiin liittyvä yhteydenpitohistoria.

tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääasiassa henkilöltä itseltään mm. sähköpostista, yhteydenottolomakkeelta, puhelimitse ja tapaamista. Yleisluontoisia tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla. Tarpeellista uuskontaktointia varten oleellisia tietoja kerätään myös julkisista lähteistä ja yritysten puhelinvaihteista.  

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta Lumilake Insights Oy:n ulkopuolelle. Rekisterin tietoja voidaan säilyttää valikoiduissa kolmannen osapuolen palveluissa. Palvelut noudattavat tietosuojalainsäädäntöä eikä tunnistettavia tietoja siirry EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajilla ei myöskään ole oikeutta hyödyntää rekisterin tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on suojattu asianmukaisesti ja vain erikseen määritellyillä henkilöillä on pääsy ja lukuoikeus niihin. Kaikki rekisterinpitäjän työntekijät allekirjoittavat salassapitosopimuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja.

Tarkastusoikeu, tietojen korjaaminen ja kielto-oikeus

 Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa hänestä kerätyt tiedot, pyytää korjausta tai pyytää tietojen poistoa lähettämällä pyyntö sähköpostitse rekisterinpitäjän osoitteeseen. 

Evästeet

Lumilake.fi -sivustolla käytetään evästeitä palvelujen käyttöä koskevan tilastollisen tiedon tuottamiseen Google Analytics -työkalun avulla. Evästeiden tietoja ei yhdistetä asiakas- ja sidosryhmärekisterin henkilötietoihin. Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista. Kolmannen osapuolen palvelut, kuten Google Analytics ja sosiaalisen median upotukset voivat käyttää omia evästeitään.

 

Päivitetty 8.3.2019